PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB Fabrikėlis, įmonės kodas: 305115397, PVM mokėtojo kodas: LT100012423911, registruotas buveinės adresas: Pasakų g. 9, LT-10103 Vilnius, kontaktinis telefono nr. +37069206594, elektroninio pašto adresas: povilas@fabrikelis.lt. Prašome įsitikinti, kad perskaitėte ir supratote visas sąlygas ir taisykles.

Kokie asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi MB Fabrikėlio elektroninėje parduotuvėje?

Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.fabrikelis.lt nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą
 • Pavardę
 • Telefono numerį
 • Elektroninio pašto adresą

Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:

Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • Pirkimų istoriją
 • Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją
 • IP adresą
 • Mokėjimų istoriją
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus
 • Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją

Nurodyti kitą asmenį, kuriam siunčiama Jūsų įsigyta prekė/-ės galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

Kokiu tikslu yra renkami ir tvarkomi asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje www.fabrikelis.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą
 • Pavardę
 • Telefono numerį
 • Elektroninio pašto adresą
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą

Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą. 

Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve www.fabrikelis.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istoriją
 • Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją
 • Mokėjimų istoriją
 • Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes
 • Apklausų metu pateiktus atsakymus
 • Jūsų ir mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus

Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu. 

Ar asmens duomenys renkami ir tvarkomi teisėtai?

Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:

 • Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis
 • Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus
 • Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms

Ar galima nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu ir vis tiek naudotis MB Fabrikėlio elektronine parduotuve?

Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.  

Kokioms trečiosioms šalims yra perduodami asmens duomenys?

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

 • Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, taip pat Lietuvos paštui, kurie pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais

Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka
 • Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai

Kiek laiko yra saugomi asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Kokios yra teisės į asmeninius duomenis?

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

 1. Prašyti, kad MB Fabrikėlis leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą
 2. Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi
 3. Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą)
 4. Teisę atšaukti sutikimą
 5. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Jūs galite pasinaudoti nurodytomis savo teisėmis kreipdamiesi į MB Fabrikėlis el. paštu povilas@fabrikelis.lt arba pranešdami mums telefonu: +370 69206594.